การพับเก็บเล่ม (Gathering)

Thai English

การพับกระดาษเป็นแผ่นโบรชัวร์ หรือเก็บเข้าเล่มในขนาดหนังสือต่างๆ จะต้องได้รับการออกแบบ และวางแผนให้ถูกต้องก่อนการพิมพ์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อกระดาษได้มากที่สุด และสามารถให้จังหวะการเปิดอ่านอย่างเป็นขั้นตอน สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ

 • (1.) 4 Page Work And Turn

 • (2.) 4 Page Work And Tumble

 • (3.) 8 Page Work And Tumble

 • (4.) 8 Page Work And Tumble

 • (5.) 8 Page Work And Turn

 • (6.) 8 Page Work And Turn

 • (7.) 4 Page Work And Turn One Fold.jpg

 • (8.) 6 Page Work And Turn

 • (9.) 4 Page Work And Turn One Fold

 • (10.) 8 Page Work And Turn

 • (11.) 8 Page Work And Turn

 • (12.) 12 Page Booklet Work And Turn

 • (13.) 12 Page Booklet Three Parallel Folds

 • (14.) 16 Page Oblong Booklet

 • (15.) 16 Page Booklet

 • (16.) 32 Page Section (16 To View)

Share on