งานฟิล์ม

Thai English

บริการแยกสี และออกฟิล์ม ให้เหมาะกับระบบการพิมพ์ต่างๆ

  • การพิมพ์-ออฟเซ็ท
  • การพิมพ์-ซิลค์สกรีน
  • การพิมพ์-กราเวียร์
  • การพิมพ์-เฟล็กโซ
  • การพิมพ์-เล็ทเทอร์เพลส
  • ขนาดฟิล์มใหญ่ที่สุด 3.2 x 1.2 เมตร
  • เลือกใช้ได้ทั้ง ฟิล์มแมท หรือ ฟิล์มกลอส
  • ควบคุมความเข้ม เปอร์เซนต์ และรูปทรงเม็ดสกรีน ให้มีมาตรฐาน
  • บริการตลอด 24 ชม.
  • อ่านต่อ