บริการจัดส่งฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการจัดส่งฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
กรณีใช้บริการยอดเกิน 2,000 บาท (ในเส้นทางเดินรถประจำ) สำหรับลูกค้าในกรุงเทพฯ