ป็อบอัพ แบ็คดร๊อป พูลเฟรม

Thai Chinese (Simplified) English
รหัส ชื่อ รายละเอียด ความยาวรวมของแผ่นพีวีซี (ด้านหน้า) ความยาวรวมของแผ่นพีวีซี (ด้านข้าง) ขนาดภาพพิมพ์ น้ำหนัก
กว้าง ยาว กว้าง ยาว
CS 10-1 สปริง ป๊อบ อัพ 3 x 2 (หน้าโค้ง) 70 ซม. 230 ซม. 67 ซม. 230 ซม. 274 ซม. 20 กก.
3 x 2 (หน้าตรง) 75 ซม. 230 ซม. 67 ซม. 230 ซม. 284 ซม. 20 กก.
3 x 3 (หน้าโค้ง) 70 ซม. 230 ซม. 67 ซม. 230 ซม. 344 ซม. 25 กก.
3 x 3 (หน้าตรง) 75 ซม. 230 ซม. 67 ซม. 230 ซม. 359 ซม. 25 กก.

ป๊อบอัพ CS 10-1
(3x2) โค้ง

ขนาดภาพ 274 ซม.
ราคา ชุดละ

ชุด

อุปกรณ์
1. กระเป๋า
2. สปอร์ทไลท์
3. แถบแม่เหล็ก
4. บาร์เหล็ก
5. แผ่น พีวีซี
6. พลาสติกสตริป

Share on