วันหยุดประจำปี 2019

วันหยุดประจำปี 2018
คลาสิคสแกน หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 และเปิดให้บริการในวันที่ 2 มกราคม 2562 ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการ
ดูรายละเอียดปฏิทินวันหยุด