อิงค์เจ็ท ยูวี แฟล็ตเบด

Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean
งานปริ้นอิงค์เจ็ท ระบบหมึกยูวี แฟล็ตเบด
สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้โดยตรง ประตูทั้งบานยังปริ้นท์ได้ อ่านต่อ