งานปริ้นออนดีมานด์ Xerox iGen 150 Press

งานปริ้นออนดีมานด์ Xerox iGen 150 Press
อิสระในการออกแแบบสิ่งพิมพ์ ความรวดเร็วที่แตกต่างจากระบบออฟเซ็ท บริการพิมพ์ตลอด 24 ชม. อ่านต่อ