หนังสือ

Thai English

งานพิมพ์หนังสือ "ไม่บังคับยอดพิมพ์"

  • งานพิมพ์หนังสือจำนวนน้อย
จำนวน 500 แผ่น
ขนาด A3
รูปแบบ พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
แผ่นละ 16 บาท
ชุดละ 8,000 บาท


โปรดเลือกจำนวนที่ต้องการพิมพ์

ชุด

Share on