ขนาดกระดาษ The A Series

Thai Chinese (Simplified) English

ขนาดกระดาษที่ใช้ในงานพิมพ์ The A Series

    กระดาษซีรีส์ A เป็นขนาดกระดาษมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ขนาดแผ่นมาตรฐานของ A0 มีขนาด 840 x 1189 มม. หมานเลขที่ตามหลังอักษร A เป็นตัวบอกถึงจำนวนคั้งที่ตัดครึ่งกระดาษ เช่น

- กระดาษขนาด A1 จะมีขนาดครึ่งหนึ่งของขนาด A0 เนื่องจาถูกตัดแบ่งครึ่งอีก 1 ครั้ง
- กระดาษขนาด A2 จะมีขนาดครึ่งหนึ่งของขนาด A1 เนื่องจาถูกตัดแบ่งครึ่งอีก 1 ครั้ง เป็นครั้งที่ 2
(ขนาด A2 เท่ากับหนึ่งส่วนสี่ของ A0) ต่อเนื่องกันไป

สำหรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่า A0 จะโตขึ้นในสัดส่วนเดียวกันกับ A0
โดยให้ตัวเลขอยู่ด้านหน้าแทน เช่น

- ขนาด 2A0 จะโตเป็น 2 เท่าของขนาด A0

ขนาด Aมม.นิ้ว
A0841 x 118933.11 x 46.81
A1594 x 84123.39 x 33.11
A2420 x 59416.54 x 23.39
A3297 x 42011.69 x 16.54
A4210 x 2978.27 x 11.69
A5148 x 2105.83 x 8.27
A6105 x 1484.13 x 5.83
A774 x 1052.91 x 4.13

Share on