ขนาดกระดาษ The B Series

Thai Chinese (Simplified) English

ขนาดกระดาษที่ใช้ในงานพิมพ์ The B Series

    กระดาษซีรีส์ B ถูกกำหนดให้มีขนาดใหญ่กว่าซีรีส์ A เพื่อลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เช่น การพิมพ์โปสเตอร์ แผ่นตารางต่างๆ รวมทั้งการใช้ในการจัดทำซองจดหมายด้วย

ขนาด Bมม.นิ้ว
B01000 x 141439.37 x 55.67
B1707 x 100027.83 x 39.37
B2500 x 70719.68 x 27.83
B3353 x 50013.90 x 19.68
B4250 x 3539.84 x 13.90
B5176 x 2506.93 x 9.84
B6125 x 1764.92 x 6.93

Share on