ขนาดกระดาษ The C Series

Thai Chinese (Simplified) English

ขนาดกระดาษที่ใช้ในงานพิมพ์ The C Series

    กระดาษซีรีส์ C ใช้ในการจัดทำแผ่นพับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการจัดทำซองจดหมาย ซองจดหมายจากกระดาษซีรีส์ C จะเหมาะสมกับกระดาษซีรีส์ A มาก

ขนาด Cมม.นิ้ว
C0917 x 129736.10 x 51.06
C1648 x 91725.51 x 36.10
C2458 x 64818.03 x 25.51
C3324 x 45812.76 x 18.03
C4229 x 3249.02 x 12.76
C5162 x 2296.38 x 9.02
C6114 x 1624.49 x 6.38
DL110 x 2203.19 x 4.49
C781 x 1142.25 x 3.19

Share on