อิงค์เจ็ทอินดอร์ กระดาษ 31 ตร.ม. ขึ้นไป

Thai Chinese (Simplified) English

กระดาษ

พีพีโฟโต้กลอส
พิมพ์ 31 ตร.ม. ขึ้นไป
ราคา ตร.ม. ละ

ตร.ม.

พีพีโฟโต้กลอส

  • มีความหนา 180 แกรม
  • ใช้ในงาน โรลอัพ เอ็กซ์สแตนด์
  • ใช้งานระยะสั้น
  • เป็นที่นิยม
  • ราคาไม่แพง

Share on