แฟล็กโพล สแตนด์ CS 7-1

Thai English

แฟล็กโพล สแตนด์
CS 7-1 (1 หน้า)

ขนาด 60 x 160 ซม.
น้ำหนัก 0.9 กก.
ราคา ชุดละ

ชุด

รหัสสินค้า : CS 7-1
ประเภท : แฟล็กโพล สแตนด์
จำนวนหน้า : 1 หน้า
วัสดุ : Aluminum (อลูมิเนียม)
ขนาด : 60 x 160 ซม.
น้ำหนัก : 0.9 กก.

Share on