งานปรู๊ฟดิจิตอล

Thai English

ควบคุมด้วยระะบบจัดการสีมาตรฐานสากล

  • มีการตรวจสอบสีด้วยเครื่องมือก่อนทำการปริ้นท์
  • ปริ้นท์ด้วยกระดาษ และหมึกที่ได้ค่ามาตรฐาน
  • มีกระดาษเพื่อจำลองการพิมพ์ทั้ง กระดาษอาร์ต กระดาษปอนด์ และกรีนรีด
  • บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • อ่านต่อ

Share on