Thai Chinese (Simplified) English

ส่งไฟล์งาน

 ส่งไฟล์งาน ผ่านเว็บไซท์

ลูกค้าที่ส่งงานผ่านเว็บไซท์ งานของท่านจะเข้าสู่ระบบคิวงานของบริษัทฯ ทันที

หากต้องการติดตามความคืบหน้าของงาน  คลิ๊ก

 การตั้งชื่อไฟล์
ควรตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และตัวเลขเท่านั้น ควรใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก ไม่ควรตั้งชื่อไฟล์ยาวเกินไป ไม่ควรใช้ space bar (คานเคาะ) หรือเว้นวรรค ไม่ควรใช้ สัญญาลักษณ์เหล่านี้ @\ / : ; * ? " ' |[]{} ในการตั้งชื่อไฟล์

Share on